W związku z wprowadzeniem Dyrektywy Unii Europejskiej 95/46/EC w sprawie ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem danych jest Piotr Matacz, ul. Nowodworska 88, 05-119 Łajski, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 536 191 29 37 , REGON: [REGON]. . Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy oraz oferowania przez nas  świadczonych usług i produktów. Przetwarzane przez nas są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, (NIP).Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zapytań i tworzenia ofert, wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi, wykonania przepisów finansowo-księgowych prawa podatkowego w celach marketingowych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez nas w ramach zawieranych z Tobą umów. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas wymagany przepisami prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania usunięcia swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, zabezpieczone i zgodnie z treścią RODO.