INDUSRIAL PARK - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO PRZY ULICY DRUSKIENNICKIEJ W POZNANIU 2012

 

Ekspozycja projektu na Międzynarodowych Targach Poznańskich Gardenia 2012 w konkursie Zieleń w Mieście Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów 2012

 

Ideą projektu było stworzenie przestrzeni publicznej, ciekawej architektonicznie i przestrzennie. Zakłada on nadanie funkcji terenom wydzielonym wokół zbiornika retencyjnego. Bogactwo środków architektonicznego wyrazu przejawiające się w użytych materiałach i elementach małej architektury, łagodzi obecność drzew i industrialna, modernistyczna forma założenia. Miejsca wypoczynkowe podkreślają ławki będące zarówno siedziskiem jak i ciekawym elementem rzeźbiarskim wprowadzonym na teren parku. Stal Cor-ten, która zwieńcza ławki i umacnia pagórki, wprowadza nową jakość wizualną i użytkową do przestrzeni publicznej, stanowi również akcent kolorystyczny i przewodni w całości koncepcji. Lekkie, stalowe elementy oraz sposób ich ułożenia tworzą rzeźbę - Land-art, która stała się elementem charakterystycznym i dominantą przestrzenną założenia.

Obecność zbiornika retencyjnego stała się punktem wyjścia do prac nad koncepcją. Ze względu na wartość krajobrazową jaką wnosi za sobą obecność wody, postanowiono zachować go nadając mu nowoczesną formę podkreśloną iluminacją świetną. Wprowadzenie rzeźby-fontanny, która może stanowić charakterystycznym elementem w skali miasta, zdeterminowało układ funkcjonalno-przestrzenny i zadecydowało o charakterze całości koncepcji.

Nowoczesnym akcentem są drobne formy architektoniczne – ławki, tarasy na wodzie i oświetlenie. Forma parku dobrze wpisuje się w kontekst architektoniczny otoczenia w szczególności wyraźnie odznaczające się w przestrzeni rury ciepłownicze. Park o industrialnych charakterze nadał miastu nową wartość. Dodatkowym walorem stał się plac zabaw nawiązujący formą do nastrojów panujących w parku. 

Nina Klejnowska

 

 

OSTO 2012 Park w Poznaniu