PLAC ZABAW W WARSZAWIE - INSPIRACJE W PRZESTRZENI 2012

 

Nagroda publiczności na Targach Poznańskich Gardenia 2012 w konkursie "Inspiracje w przestrzeni 2012" na projekt najlepszego placu zabaw

 

Koncepcja zagospodarowania placu nie zakłada odtwórczego korzystania  z przestrzeni ale prowokuje do kreatywnej w zabawy, edukuje poprzez napływające zewsząd inspiracje i integruje poprzez kontekst odniesień. Sposób zagospodarowania terenu umożliwia dzieciom zmysłowe poznanie świata, pobudza ich wyobraźnię oraz rozwija świadomość i buduje relacje  społeczne.

Z uwagi na przeznaczenie miejsca i jego użytkowników, których większość stanowią najmłodsi, nie oszczędzano na środkach architektonicznego wyrazu – zastosowano bogactwo kolorów, form i materiałów nie tylko w elementach zabawowych ale również w nawierzchniach, ukształtowaniu terenu oraz tworzywie roślinnym. Projekt przez to stał się dynamiczny, wyrazisty, stymulujący rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

Swoboda jaką wnosi podział przestrzeni przekłada się na sposób zabawy i rekreacji, a stałe konstrukcje zabawek stymulują doskonalenie sprawności ruchowej.  Oprócz tego wykorzystane nawierzchnie stają się elementem zabawowym i poznawczym, jaskrawa, kontrastująca kolorystyka dynamizuje bodźce, a rośliny dostarczają bodźców zmysłowych i tłumią hałas.

Wprowadzanie znaczących powierzchni biologicznie czynnych w przypadku placów zabaw, ma także istotny wpływ poprawiania jakości terenów miejskich oraz sprzyja wychowaniu w poszanowaniu przyrody, integracji z nią oraz uczy jak ważne są relacje człowiek-natura-miasto. Ta idea z pewnością przyczyni się do kreowania nowych pokoleń ludzi, znacząco zwracających uwagę na ekologiczne aspekty budowania ogrodów zabaw dziecięcych.

Plac, ze względu na funkcje i grupy wiekowe, podzielono na strefy tematyczne m.in.– „Koło za kołem”, „Bujanie w obłokach”, „Fabryka wody”. Przy użyciu nietuzinkowego i łatwego nazewnictwa dzieci lepiej zapamiętują i utożsamiają się z miejscem, co bezpośrednio przekłada się na jakość zabawy, chęć powrotu i użytkowania terenu.

Nina Klejnowska

Inspiracje w przestrzeni Plac zabaw