LEŚNY OGRÓD BOTANICZNY


III miejsce w ogólnopolskim konkursie na projekt zagospodarowania terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Gdynia Marszewo organizowanym przez Nadleśnictwo Gdańsk.

 

 Projekt zagospodarowania terenu Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo został pomyślany jako przedstawienie optymalnej pod względem edukacyjnym, funkcjonalnym, przestrzennym, estetycznym i społecznym koncepcji. Uwzględnia on nie tylko potrzeby edukacyjno-rekreacyjne, ale także ideę zrównoważonego rozwoju. Poprzez kształowanie komunikacji i terenów użytkowych oraz przyrody w nienaruszonym stanie w odpowiednich proporcjach, przedstawiona koncepcja zapewnia ciągłość użytkowania zasobów leśnych oraz umożliwia prowadzenie edukacji w zakresie ochrony gatunkowej roślin, z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej. Zaprojektowany Leśny Ogród Botaniczny Marszewo jest połączeniem estetyki, funkcji jaką ma pełnić oraz wartości ekologicznej i krajobrazowej na skalę kraju. Przyroda i zagospodarowanie przestrzeni mają wpływac na dobre samopoczucie użytkowników, zdrowie i czynny relaks, ale przede wszytskim nieść za sobą wartości edukacyjne i zachęcać do obcowania z naturą, wzbudzać ciekawość, uczyć, uwrażliwiać i uświadamiać społeczeństwo.

Innowacyjność projektu przejawia się w kreowaniu form aktywności jednostki i grupy, otwartych (samodzielne uczestnictwo) i zadanych (zajęcia organizowane w grupach). Całość terenu potraktowana została jak mapa mobilności, która przez zapętlone relacje przestrzenne przyczynia się do stworzenia warunków idealnych do zdobywania wiedzy w ciekawy i czynny sposób oraz użytkowania rekreacyjnego. Zderzenie doświadczeń z wiedzą zdobytą na polu różnych aktywności i eksploratacji będą prowadzić do intensyfikacji zjawisk innowacyjności i kreatywności wśród użytkowników Ogrodu.

Projekt koncepcji programowej dla LOB Marszewo proponuje przede wszytskim propagowanie innowacyjnych idei kreacji i tworzenia przestrzeni Ogrodu poprzez czynny udział, budowanie relacji z przyrodą i tworzenie sztuki w krajobrazie (LandArt). Program edukacyjny wg tej koncepcji stwarza możliwości, gdzie każdy użytkownik może być animatorem, stymulować siebie i innych do tworzenia sztuki w krajobrazie i aktywności poszerzających wiedzę zbiorowości. Docelowo jednostka ma dawać impuls dla ekologicznego i artystycznego rozwoju pozostałych użytkowników.

W kocepcji projektowej zagospodarowania terenu LOB Marszewo proponowane są zrozumiałe, niskobudżetowe rozwiązania możliwe do zastosowania, wpisujące się w ogólną ideę. Promocja takich działań przyniesie większe efekty, jeśli zostaną one wprowadzone w ilości satysfakcjonującej większe grupy użytkowników parku, niż drogie technologie informatyczne. Zaproponowano również użycie technik cyfrowych jako dopełnienie podstawowych form aktywności.

Nina Klejnowska-Matacz

Gdynia Marszewo Ogród Botaniczny 2014